hoog opgelopen rekening van de overheid 13 letters

Het hoge wetsvoorstel van de regering zou ministers ongekende bevoegdheden geven wat betreft de omzetting in Britse wetgeving. Artikel 13 van het EU-wetsvoorstel zou de regering de mogelijkheid geven om wetten aan te nemen zonder de goedkeuring van het parlement, wat betekent dat de regering alle aanwezige checks and balances zou kunnen omzeilen. Dit kan leiden tot groot machtsmisbruik en moet daarom koste wat het kost worden vermeden.

Source: ffu-frl.eu

Inleiding

Wetsvoorstel C-13, ook bekend als de “Wet tot wijziging van de wet op de officiĆ«le talen, tot vaststelling van het gebruik van het Frans in federaal gereguleerde particuliere ondernemingen en om te maken”, werd geĆÆntroduceerd in december 1791. Het wetsvoorstel heeft tot doel de taaldiensten voor bedrijven en organisaties gereguleerd door de federale overheid. Het wetsvoorstel stuitte op verhitte discussies en enige tegenstand, maar werd uiteindelijk door 13 wetsvoorstellen gehaald voordat de sessie op vrijdag eindigde.

Source: www.coursehero.com

Het probleem

Het probleem met wetsvoorstel 13 van de regering is dat het niet voorziet in adequate controles en verantwoording voor huidige en toekomstige systemen voor digitale activa. Dit kan later mogelijk tot problemen leiden, vooral als het systeem niet goed wordt beheerd.

Source: i.ytimg.com

De kosten van levensonderhoud

De hoge kosten van levensonderhoud zijn een probleem waar veel mensen mee te maken hebben. De stijging van de prijzen na het loslaten van de overheidscontrole is een van de belangrijkste oorzaken van dit probleem. Een betere levensstandaard wordt echter niet veroorzaakt door een stijging van de geldlonen. De conferentie over hoge prijzen besprak dit probleem en stelde manieren voor om het te bestrijden.

Source: i.ytimg.com

De hoge kosten van de gezondheidszorg

Een van de meest tastbare bepalingen van de wet zou de medicijnkosten verlagen voor Medicare-begunstigden met bijzonder hoge medicatiekosten. Volgens het Congressional Budget Office en de Joint Committee on Taxation zou het aannemen van de American Health Care Act de federale tekorten in het komende decennium met 337 miljard dollar verminderen. Deze wet maakt de belofte om de zorgkosten te verlagen echter niet waar. De Actuaris van de Medicare Trustees schat zelfs dat deze wet de kosten van de gezondheidszorg daadwerkelijk met ongeveer 1 procent zou verhogen.

Related Articles

Back to top button